Leasing finansowy a operacyjny

W dziedzinie leasingów samochodowych można wyróżnić dwie jego odmiany – leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Różnice pojawiające się między nimi są najczęściej związane z podatkami.

Na czym polegają te różnice?

Jeśli chodzi o operacyjny leasing samochodu, to podmiot transakcji (samochód) jest własnością leasingodawcy, który to dzięki temu może wykonywać odpisy amortyzacyjne. W leasingu finansowym natomiast samochód staje się częścią majątku samego leasingobiorcy. Na co to wpływa? Przede wszystkim na koszty uzyskania przychodu, które będzie musiał rozliczyć później przedsiębiorca. Jeśli on zdecydował się na finansowy leasing samochodu, będzie mógł doliczyć do kosztów własnie odpisy amortyzacyjne oraz odsetki pojawiające się przy każdej racie. W leasingu operacyjnym do kosztów zaliczy jedynie wpłatę początkową oraz comiesięczną opłatę. Najważniejsze jest jednak to, że w obydwu przypadkach należy inaczej rozliczyć podatek VAT. Zwykle mniejszy podatek zapłaci się wtedy, gdy zdecyduje się na operacyjny leasing samochodu.